O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Кроз виртуелни свет интернета


Учење о интернету и учење помоћу интернета

Циљ овог рада јесте да се ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда у комбинованом четвороразредном одељењу а у складу са Наставним програмом појединих наставних предмета и у складу са њиховим узрастом укаже на могућности примене интернета у учењу. Рад је имао за циљ и указивање на ризике које интернет са собом може донети.

У складу са овако постављеним циљем, реализоване су следеће активности:
 • У току  осам  наставних дана у четворазредном комбинованом одељењу наставне јединице су реализоване тако што се користио интернет на различите начине, у различите сврхе и за различитим задацима;
 • Организована су два часа одељенског старешине са овом тематиком; 
 • Осмишљене су и постављене online анкете о безбедности на интернету (анкета за ученике, анкета за наставнике и анкета за родитеље);

Линкови ка анкетама о безбедности на интернету
За наставнике: https://goo.gl/forms/N2q7eNkqMWQgjDbF2
 • Снимили смо филм под називом Ах, опет тај интернет

(сачекајте неколико тренутака док се снимак не учита)


 • Направљена је заједничка брошура ученика сва четири разреда о интернету; 
Шта смо научили приказано је у кратком филму
 у виду Slide Show-a
(сачекајте неколико тренутака док се снимак не учита)


Посебна драж ове књиге је у томе што обједињује садржаје разних наставних предмета, обједињује радове свих ученика, садржи занимљивости које су ученици са интернета прикупили  претходних наставних дана  и отвореног је типа (стикери жуте и розе боје служе за допуњавањње новим занимљивостима до којих ћемо доћи у наредном преиоду). Књига садржи и причу о интернету, два ученичка стрипа,... • Одржан је тематски дан под називом „Учење о интернету и учење помоћу интернета“; 
 • Ажурирана страница о безбедности на интернету и о примени интернета у настави на мом блогу; 
 • Анализирано је колико уџбеници „позивају“ ученике на примену интернета у учењу.

Осмодневни рад

На почетку смо у трајању од десетак минута у оквиру наставе предмета Српски језик водили разговор о интернету и о томе где се све користи интернет. Ученици су се тада концентрисали на коришћење интернета у оквиру слободног времена за игрице, филмове, дописивање, друштвене мреже и сл. Тада су ученици другог разреда имали могућност да о овој тематици разговарају и у оквиру говорне вежбе под називом Медијска писменост. Први разред је имао говорну вежбу која се односила на културу опхођења у продавници. У оквиру ових садржаја гворили смо о интернет продавницама, њиховим предностима, као и опасностима на које можемо наићи приликом интернет куповине. Ова дискусија била је одлична припрема и за ученике трећег разреда који су добили задатак да напишу напишу састава  под називом Помогао сам слабијем од себе .Захтев је био да се осмисли ситуација која је у вези са безбедном применом интернета. 

У настави предмета Српски језик интернет смо користили и за изучавање језичких категорија: четврти разред је радио најпре о збирним, а потом и о градивним именицама, а трећи разред  глаголима. Ученицима се пре тога дају питања на која траже одговоре. За збирне именице постављена су следећа питања и задаци:
 • Шта означавају збирне именице?
 • У ком броју могу бити збирне именице?
 • Препиши збирне именице које се завршавају на –ње.
 • Препиши збирне именице које се завршавају на –ће.
 • Препиши збирне именице које се завршавају на –ље.
 • Препиши збирне именице које се завршавају на –ад.
Користили смо  линкове: 1. 2. 3. 4.

Ученик четвртог разреда посебно је волео да ради onlin тестове о именицама. Рекао је да му је то занимљиво јер не мора да пише одговоре, а и лакше и брже се тако спремио за предстојећу проверу знања.


Интернет смо користили и у настави књижевности и то у другом, трећем и четвртом разреду када је рађена анализа књижевних текстова. У другом је рађена песма Бранка Ћопића “Болесник на три спрата“, у трећем „Бајка о белом коњу“ Стевана Раичковића и „Виолина“ Мирослава Демака. Ученици су добили задатак да за домаћи задатак пре анализе текстове користећи интернет одреде непознате речи.
Уследила је заједничка и компаративна дискусија о текстовима. Прва теза у дискусији гласила је: Који проблем је приказан у тексту и како је он решен у тексту? Друга теза је гласила: Како се он по вашем мишљењу могао брже решити уз навођење аргумената? Трећа ставка за размишљање гласила је: На који начин је Ромима, на који уметницима а на који доктору Јану интернет могао послужити у решавању проблема?
У оквиру домаћег задатка требало је да ученици истраже појединости о жирафи, коњима, Ромима и о виолини. Пре истраживања ученици добију истраживачке задатке.

На часу наставног предмета Математика интернет нам је служио за решавање тестова и то је користио ученик четвртог разреда. Тест 1 Тест 2 Тест 3

У настави наставног предмета Свет око нас/Природа и друштво у првом раузреду интернет је коришћен за гледање филма под називом Пажљивко у оквиру садржаја о саобраћају, у другом за занимљивости о брзини кретања појединих животиња, у трећем за занимљивости о дигиталним плановима насеља и географским картама, а у четвртом за учење на основу презентација које смо на интернету пронашли. Презентација са интернета Ученик четвртог разреда је пред собом имао следећа питања:
 • Шта је рељеф?
 • Које облике обухвата рељеф?
 • Наведи узвишења и њихове надморске  висине.
 • Које облике рељефа називамо равницама?
 • Које облике рељефа називамо удубљењима?
 • Који облик рељефа доминира у Србији?
 • Где се у Србији налази највећа равница и како се назива?
 • Напиши називе регија највеће равнице у Србији.
 • Напиши називе планина у Војводини.
 • Напиши називе пешчара у Војводини.
 • Шта обухвата Подриње?
 • Шта обухвата Поморавље?
 • Где се простире Стиг?
 • Шта је котлина?
 • Наведи називе најпознатијих котлина у Србији.
 • Наведи називе најпознатијих планина у србији.
 • Који је највиши врх у Србији, колико износи његова надморска висина и на којој се планини налази?
 • Који је највиши врх Старе планине и колико износи његова надморска висина?
 • На који начин су настале клисуре?
 • Напиши називе најпознатијих клисура у Србији.
 • Шта је кањон?
 • Које си занимљивости на основу презентације сазнао о рељефу Србије?


Први од два часа одељењског старешине повезали смо са наставом предмета Грађанско васпитање. Разговарали смо о правилима понашања на интернету, о потреби лепог опхођења на дрштвеним мрежама, о етичким димензијама „четовања“ и „сурфовања“ интернетом. Посебно су ученици били заинтересовани за дискусију о полним стереотипима у вези са дечјим играма. Навели су читав списак игара са интернета. Имали су прилике и да виде на конкретном примеру како се на Facebook друштвеној мрежи блокира непожељна особа и како се уклања ознака са фотографије.

На часу предмета Народна традиција први разред је гледао слике о  берби грожђа, други упоређивао на основу фотогрфија изглед куће у планини и куће у равници, а трећи је гледао филму о браварском занату.

Посебну пажњу привукао је час предмета Ликовна култура. Послужио нам је за израду поменуте књиге о интернету.Тематски дан

Дана 29.9.2016. одржали смо у другом, трећем и четвртом разреду тематски дан  са тематиком интернета. Определили смо се за следеће наставне предмете: Српски језик, Математика и Физичко васпитање.

Тематски дан је био замишљен тако да се учи о интернету или учи помоћу интернета. Други разред је на интернету тражио одговоре на питања о животу и раду Добрице Ерића.  Помоћу интернета погледали смо како изгледа једно гружанско село јер смо анализирали песму “Гружани воле“.

Трећи разред је радио описне придеве, а четврти реченице и именице.  Трећи разред је, између осталог, имао задатак да пронађе што више описних придева који се односе на интернет, на друштвене мреже, пријатеље са друштвених мрежаи сл.Онда смо  користећи написане  придеве и њима одговарајуће именице искористили да саставимо реченице. Њих је ученик четвртог разреда допуњавао збирним, градивним и глаголским именицама, а потом их је анализирао. 

И на часу наставног предмета Математика  задаци су се односили на интернет. Други разред је радио одузимање облика 45-31. Задаци су гласили:
 1. Васа је на Facebook-уимао 62 лајка за објављену фотографију, а Тома је имао 11 лајкова мање од Васе. Колико је лајкова имао Тома?
 2. Петар је имао 89 пријатеља на Facebook-у. Уклонио је из листе 34 пријатеља. Колико Петар сада има пријатеља?
 3. Мајине објаве  на Instagramu пратиле су јуче  94 особе, а данас објаве прете 72 особе. Колико особа је престало да прати Мајине објаве?
 4. Мами је за претраживање једног сајта требало 96 минута, атати је за претраживање истог сајта требало 63 минута. За колико минута је тата брже од маме претражио сајт?
 5. Кристина у албуму има 56 фотографија, а Немања 13 мање од ње. Колико има Немања фотографија? Колико имају укупно фотографија?

Трећи разред је сабирао и одузимао стотине. Задаци су гласили:

 1. Васа је на Facebook-у имао 100 лајкова за објављену фотографију, а Тома  200 лајкова више  од њега. Колико је лајкова имао Тома?
 2. Петар је имао 400 пријатеља на Facebook-у. Уклонио је из листе 200 пријатеља. Колико Петар сада има пријатеља?
 3. Мајине објаве  на Instagramu пратило је јуче  200 особа, а данас објаве прати  100 особа. Колико особаје престало да прати Мајине објаве?
 4. Андрија има 200 пријатеља на Facebook-у, Јована 300, а Ђорђе за 100 мање од Јоване. Колико укупно имају пријатеља њих троје?
Ученик четвртог разреда је интернет на часу математике користио за решавање преузимање тестова.

На почетку часа наставног предмета Физичко васпитање разговарало се о здравственим аспектима ове проблематике (правилном распореду времена проведеног за рачунаром и времена за физичку активност). Остатак часа искоришћен је за Програмом планиране садржаје.

Четврти час тематског дана био је још један час одељењског старешине. 
Час одељењског старешине  је занимљив по томе  што смо користили ppt под називом Безбедно крени у свет интернетаи  и по томе што смо на овом часу сумирали  резултате  и сазнања до којих смо дошли током осмодневног рада. На овом часу ученици су попунили и анкету,а снимљен је и кратак филм са истом тематиком.
Фотографије са реализације


Колико уџбеници позивају“ на примену интернета у учењу

Бавећи се проблематиком интернета дошла сам на идеју да анализирам колико уџбеници промовишу учење путем интернета. Определила сам се за уџбенике БИГЗ-а и то за следеће наставне предмете: Свет око нас/Природа и друштво, Српски језик и Математика.
Анализирани су следећи уџбеници:

1. Миланка Јузбашић, Натали Тркуља: Читанка 2 за други разред основне школе ,БИГЗ, 2013.

2. Весна Шојић, Мира Касаповић: Читанка 3 за трећи разред основне школе, БИГЗ, 2014.

3. Мирјана Ј. Аранђеловић: Читанка 4 за 4. разред основне школе, БИГЗ, 2014.

4. Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић: Математика 2, уџбеник за други разред основне школе, БИГЗ,  2010.

5.  Мирјана Јовановић-Лазић, Дијана Дрндаревић: Математика 3, уџбеник за трећи  разред основне школе, БИГЗ, 2010.

6.Мирјана Максимовић: Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе, БИГЗ, 2010.

7.  Сања Благданић. Славица Јовић, Зорица Ковачевић: Истражујемо свет око нас 1, уџбеник за први разред основне школе, БИГЗ, 2016.

8. Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић: Истражујемо свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе, БИГЗ, 2015.

9.Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић: Природа и друштво 3, уџбеник за трећи разред основне школе, БИГЗ, 2015.

10..Сања Благданић, Зорица Ковачевић, Славица Јовић, Александар Петровић: Природа и друштво 3, радна свеска за трећи разред основне школе, БИГЗ, 2015.

11.Сања Благданић, Зорица Ковачвић, Славиц Јовић, Милутин Тадић: Природа и друштво 4, уџбеник за четврти разред основне школе,БИГЗ,  2015.

12. Сања Благданић, Зорица Ковачвић, Славица Јовић, Милутин Тадић: Природа и друштво 4, радна свеска  за четврти разред основне школе,БИГЗ,  2015.

Када је реч о српском језику анализирала сам да ли аутори читанке постављају ученицима додатне задатке који би се односили на тражење разних информација путем интернета. Таквих задатака у читанкама од другог до четвртог разреда нема.

Посебну пажњу ми је привукао уџбеник природе и друштва за четврти разред. У оквиру истраживачких задатака којих у овом уџбенику има у завидном броју постоји и известан број линкова и интернет адреса. Дате су, нпр. интернет адресе страница националних паркова (Таре, Фрушке горе, Копаоника и Ђердапа).Учитељ у циљу усмеравања пажње ученика може поставити и конкретна питања и захтевати да ученици претражују одговоре на њих. На страници националног парка Ђердапа налази се и промотивни видео који може послужити као одлична демонстрација облика рељефа, као и флоре и фауне овога краја.

Врло је занимљив и задатак којим се од ученика захтева „да се од куће прошетају Смедеревском тврђавом“ (www.smederevskatvrdjava.com)
Уџбеник се позива и на интернет адресе и текстове Политикиног забавника,  на интернет поставку музејских експоната у Сирогојну, се ученици озивају да „посете“ хидроцентралу. Постоје и задаци који се односе на тражење значења неких симбола, затим на проширивање сазнања из одређених области (нпр. о томе када је и како настао први сунчани сат), али код оваквих задатака немамо дате инретнет адресе већ се само помиње интернет као могући извор информација. Солидан број таквих задатака налазимо и у радној свесци за четврти разред. Такви су нпр. задаци који се односе на проширивање сазнања о конкретниј планини, реци, језеру, ретким биљкама  животињама, о ретким и драгоценим изворима енергије и сл.

И у уџбенику природе и друштва за трећи разред дате су интернет адресе музеја у Виминацијуму, Музеја ваздухопловства и Етнографског музеја.
Овде налазимо и линк хидрометеоролошке службе, као и линкове ка филмовима: Плодови зиме и  Последња оаза.


Оваквих захтева нема у уџбеницима  света око нас за први и други разред.
Оваквих захтева нема ни у уџбеницима математике.

Корисни линкови
Бавећи се овом тематиком пронашли смо и неколико корисних линкова:

Нема коментара:

Постави коментар