O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

О аутору блога

Биографија


          Звонимирка Јовичић (девојачко Грујић) рођена је 6. јануара 1974. у Сигама (Жагубица). Основну школу „Јован Шербановић“  завршила је у Крепољину 1988. године као носилац Вукове, Мокрањчеве и Аласове дипломе. Педагошку академију у Јагодини завршила је 1992.године, а 1997. године и Учитељски факултет  у Јагодини (просечнa оценa  9.15), при чему је стекла звање професор разредне наставе,
     Године 2001. уписала је магистарске студије на Учитељском факултету  (сада Факултет педагошких наука) у Јагодини, смер Методика наставе математике, најпре код ментора Мирка Дејића, а потом и ментора Милане Егерић.  Магистарску тезу под називом „Модели проблемске наставе математике у разредној настави“  одбранила је 2007.године. 
        Последњих 13 година ради у четвороразредном комбинованом одељењу у Основној школи „Моша Пијаде“ у Жагубици, у одељењу у Изварици. Пре тога, радила је на одређено време и у неколико јагодинских школа: ОШ „Бошко Ђуричић“ (годину дана радила је и у одељењу за децу са посебним потребама-тадашња специјална школа), ОШ „Љубиша Урошевић“, одељење у Рибару и у ОШ „Милан Мијалковић“ у Јагодини.

          
     Школске 2002/2003. радила је и као сарадник на Педагошком факултету у Јагодини и водила вежбе из предмета Методика наставе природе и друштва. Радила је и у ОШ „Јован Шербановић“ у Крепољину школске 2004/2005, такође у комбинованом одељењу. 
         
   Аутор и је и реализатор радионице стручног усавршавања Хоризонтално- вертикална интергација у четвороразредном одељењу,  радионица на  Зимским сусретима учитеља, 2014.  Успоставила је двогодишњу сарадњу са ОШ "Радислав Никчевић" Мајур-одељење у Главинцима. Сарадња је реализована кроз пројекат Похитајте Хомољу и Поморављу у загрљај.
      Априла 2014. године са својим ученицима освојила је 1. место на конкурсу АСА компаније „Чистунко“ на тему „Папирне птице могу да полете“. Децембра 2015. године са својим ученицима освојила је 2.место на конкурсу Агенције за борбу против корупције „Да ли треба да будем храбар да бих био поштен?“ у категорији филм. Њени ученици постижу запажене резултате и на конкурсима на нивоу школе. Имају и објављене песме у књизи „Сто младих талената Браничевског округа“ и електронскком часопису за уметност и културу „Звездани Колодвор“. Са својим ученицима 2016. године снимила је филм „Стари занати у мом крају“ који је имао неколико епизода. На Републичкој смотри ,,Под истим небом нашег дома“ у Каравукову 18. априла 2016. за једну од епизода освојила је диплому за 3. место, а за другу похвалницу. Поред тога, са својим ученицима освојила је и захвалницу за учешће. Њен ученик Ђорђе Јовичић освојио је друго место на Републикој смотри читалаштва Читалићи 2016. у категорији креативаца трећег разреда и прво место у категорији литерарних радова на Међународном такмичењу Тако ми је причала моја бака реализованом 2016. године у оквиру пројекта Отворимо границе-сачувајмо традицију.  
    
    Године 2015. изабрана је за једног од 16 најбољих едукатора Србије у организацији Удружења за подстицање предузетништва ,,Живојин Мишић".
Још неке информације о раду  ове учитељице могу се наћи ОВДЕ.
Има следеће објављене радове:

Чланци у научним часописима: 
 • Јовичић, З. (2013). Припрема за блок – час у комбинованом одељењу од првог до четвртог разреда, Учитељ,  (31), 1, 106-121;
 • Јовичић, З. (2013). Могућности примене проблемске наставе математике у другом, трећем и четвртом разреду основне школе, Учитељ,  (31), 4, 604-621;
 • Јовичић, З. (2015). Модели хоризонтално-вертикалне интеграције наставних садржаја у комбинованим одељењима, Учитељ, година XXXIII, број 2, стручни рад, 239-251.
Чланци у ,,Просветном прегледу":
 • Јовичић, З.  (2013).  Двочас у комбинованом одељењу. Педагошка пракса XXX, број 856, стр 4-6, Просветни преглед, 18.4. 2013. година LXIX, број 2577(14).
 • Јовичић, З.  (2013).  Креативност кроз игру. Педагошка пракса, XXX,   број 864, стр,1-2, Просветни преглед, 5.9. 2013. година LXIX, број 2585(22).
 • Јовичић, З.  (2013).  Учење у покрету. Педагошка пракса, XXX,  број 874, стр,6-7. Просветни преглед, 14-21.11. 2013. година LXIX, број 2595(32-33).
 • Јовичић, З., Стојановић Ђорђевић, Р., Крстић, М. (2015). Чета мала али одабрана. Креативна учионица, Просветни преглед, 21.5. 2015, година  LXXI, број 2655 (17), стр.16. 
 • Јовичић, З. (2015). Пролећни разговори, Педагошка пракса, XXXII, број 931, стр. 5, Просветни преглед, 11.6.2015, година LXXI, број 2658 (20).
 • Јовичић, З. (2015). Знање након звања. Педагошка пракса, XXXII, број 932, стр. 1-2, Просветни преглед, 3. 9. 2015, година LXXI, број 2659 (21)
 • Јовичић, З. (2015). Дидактичко-методички значај математичких прича:Вук, коза и купус. Педагошка пракса, XXXII, број 935, стр. 3, Просветни преглед, 24.9. 2015, година LXXI, број 2662 (24).
 • Јовичић, З. (2015). Избор председника одељенске заједнице-Изборна "трка". Педагошка пракса, XXXII, број 937, стр. 7, Просветни преглед, 8.10.2015, година LXXI, број 2664 (26).
 • Јовичић, З. (2015). Мале сеоске школе. Хомољски драгуљ. Педагошка пракса, XXXII, број 941, стр. 6, Просветни преглед, 5.11.2015, година LXXI, број 2668 (30).
 • Јовичић, З. (2016). Игра и учење. Педагогија кроз забаву, Педагошка пракса,XXXIII,број 957, стр.1-3, Просветни преглед, 14.4.2016, година LXXII, број 2687 (12).
 • Јовичић, З. (2016). Хоризонтално-вертикална интеграција садржаја. Материјали у различитим условима, Педагошка пракса, XXXIII, број 967, стр. 6Просветни преглед, 15.9.2016, година LXXXII, број 2698 (23).
 • Јовичић, З. (2016). Интердисциплинарна настава. Каква храна, таква одбрана, Педагошка пракса, XXXIII, број 976, стр. 6-7Просветни преглед, 24.11.2016, година LXXII, број 2708 (33);
 • Јовичић, З. (2016). Интернет у настави. "Оружје" у борби против досаде, Педагошка пракса, XXXIII, број 978, стр. 2-3Просветни преглед, 8.12.2016, година LXXII, број 2710 (35).
 • Јовичић, З. (2017). Покажи таленат, Педагошка пракса, XXXIV, број 981, стр. 8Просветни преглед, 12-19. 1. 2017, година LXXII, број 2713/4 (1-2).
 • Јовичић, З. (2017). Кад рециклажа није гњаважа, Педагошка пракса, XXXIV, број 988, стр. 5-6Просветни преглед, 23.3.2017, година LXXII, број 2721 (9)
 • Јовичић, З. (2017). Десет корака до филма, Педагошка пракса, XXXIV, број 996, стр. 7Просветни преглед, 1.6.2017, година LXXII, број 2731 (19)
 • Јовичић, З. (2017). Окупљање у прошлости, Педагошка пракса, XXXIV, број 1001, стр. 3-5Просветни преглед21.9.2017, година LXXII, број 2736 (24)
 • Јовичић, З. (2017). Један час за више наставних јединица, Педагошка пракса, XXXIV, број 1006, стр. 5-7Просветни преглед26.10.2017, година LXXII, број 2741 (29)
 • Јовичић, З. (2017). Корелација наставних садржаја у комбинованом одељењу. У чудесном царству животиња, Педагошка пракса, XXXIV,број 1013,стр. 2-4Просветни преглед, 21-28.12.2017, година LXXII, број 2748/50 (37-38).
 • Јовичић, З. (2018). Изазови рада у комбинованим одељењима. Како до квалитетне наставе, Педагошка пракса, XXXV,број 1025,стр. 1-4Просветни преглед, 3-10.5.2018, година LXXIV, број 2763/4 (13-14).
 • Јовичић, З. (2018). Настава ван школске учионице у четвороразредном комбинованом одељењу. Напољу се боље учи,  Педагошка пракса, XXXV,број 1055,стр. 1-3Просветни преглед, 13.12.2018, година LXXIV, број 2784 (34).
Стваралаштво у настави (учешће са примерима „Добре праксе“ на Саборима  учитеља):
 • Звонимирка ЈовичићИзбор из усменог стваралаштва, Београд, 15/16. јун  2013.
 • Звонимирка Јовичић, Пројекат Похитајте Хомољу у загрљај, Београд, 15. јун 2014.
 • Звонимирка Јовичић, Ружица Стојановић Ђорђевић, Марина Крстић, Пројекат Похитајте Хомољу и Поморављу у загрљај, Београд, 14. јун 2015.
 • Звонимирка Јовичић, За лепше школске дане, Београд, 14. јун 2015.
 • Звонимирка Јовичић, Неуморна светиљка међу хомољским брдима, Београд, 14. јун 2015.
 • Звонимирка Јовичић, Од учионице до радионице, Београд, 14. јун 2015.
 • Звонимирка Јовичић, Александра Филиповић, Блог "Креативност на дар", Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка ЈовичићШкола у облацима, Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка Јовичић, Александра Филиповић, Математичко вече-"Егријада", Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка Јовичић, Ко каже да смо ми мали, Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка Јовичић, Александра Филиповић, Филмска уметност на длану, Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка ЈовичићСхемама и графиконима кроз свет који нас окружује, Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка ЈовичићРад је створио човека, Београд, 19. јун 2016.
 • Звонимирка ЈовичићКад се знања обједине, Београд, 18. јун 2017.
 • Звонимирка Јовичић, Кад рециклажа није гњаважа, Београд, 18. јун 2017.
 •  Звонимирка Јовичић, Свет је леп, Београд, 18. јун 2017.
 • Звонимирка Јовичић, У чаробном свету животиња, Београд, 18. јун 2017.
 •  Звонимирка Јовичић, Од смећа до врхунских умећа, Београд, 18. јун 2017.
 • Звонимирка Јовичић, Кад се старији са млађим дружи и знање почиње да нас боље служи, Београд, 18. јун 2017.
 •  Звонимирка Јовичић, Каква храна, таква одбрана, Београд, 18. јун 2017.
 •  Звонимирка Јовичић, У знаку детета, Београд, 18. јун 2017.
 • Звонимирка ЈовичићНаше одељење на длану, Београд, 17. јун 2018.
 • Звонимирка Јовичић, У улози природњака, Београд, 17. јун 2018.
 • Звонимирка Јовичић, Један поглед у прошлост, Београд, 16. јун 2019.
 • Звонимирка Јовичић, Кроз виртуелни свет интернета, Београд, 16. јун 2019.
Стваралаштво у настави (конкурс „Сазнали на семинару и применили у пракси“)

Стваралаштво у настави (конкурс „Дигитални час“)
Стваралаштво у настави (конкурс „Час за углед“)
 • Филиповић Александра, Joвичић Звонимирка (2017): Вертикална интеграција садржаја са елементима проблемске наставе, Час за углед 3: зборник припрема за угледне часове разредне наставе, Београд: Едука,  230-234. стр
 • Joвичић Звонимирка (2017): Зависност разлике од промене умањиоца, Час за углед 3: зборник припрема за угледне часове разредне наставе, Београд: Едука,  153-155. стр, рад је освојио 2.место и ушао је у електронску базу радова;
 • .     Joвичић Звонимирка (2018): Писмено одузимање, Час за углед 4: зборник припрема за угледне часове разредне наставе, Београд: Едука, рад је ушао у електронсну базу радова;

Излагања на стручним скуповима:

 • Јовичић, З. (2014): Пројекат Похитајте Хомољу у загрљај, ХХVIII Сабор учитеља Републике Србије 2014, Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, акредитовани републички стручни скуп учитеља, Београд, 15. јун 2014;
 • Јовичић, З., Стојановић Ђорђевић, Р., Крстић, М. (2015): Пројекат Похитајте Хомољу и Поморављу у загрљај, ХХIX Сабор учитеља Републике Србије 2015, Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, акредитовани републички стручни скуп учитеља, Београд, 14. јун 2015;
 • Јовичић, З. (2015): За лепше школске данеХХIX Сабор учитеља Републике Србије 2015, Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, акредитовани републички стручни скуп учитеља, Београд, 14. јун 2015;
 • Јовичић, З.Филиповић, А. (2016): Корупција у нама и око нас, Смотра стваралаштва у васпитно-образовном процесу Покренимо се, Кнић, 11. јун 2016;
 • Јовичић, З.Филиповић, А. (2016): Блог „Креативност на дар“, ХХХ Сабор учитеља Републике Србије 2016, Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, акредитовани републички стручни скуп учитеља, Београд, 19. јун 2016;
 • Јовичић, З. (2017): Кад се знања објадине, ХХХI Сабор учитеља Републике Србије 2017, Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу, акредитовани републички стручни скуп учитеља, Београд, 18. јун 2017;
 • Звонимирка ЈовичићНаше одељење на длану, Београд, 17. јун 2018.
 • Звонимирка Јовичић, Један поглед у прошлост, Београд, 16. јун 2019.

Eлектронски часописи:
 •  Јовичић, З. (2016): Хомољски качамак, Електронски часопис за уметност и културу „Звездани Колодвор“, ISSN 2406-2219, година II (2016), број 5 (април-мај), стр. 66;
 • Јовичић, З. (2016): Поклонићу ти себе, Међународна е-збирка љубавне поезије „Стихови седефа-савремени песници 21.века у част љубави“, ISSN 2406-2219, август 2016, Београд, стр. 132.
Остало:
 • Диплома за награђени рад из области образовања, васпитања, науке, уметности, културе и спорта на међународном конкурсу "У част учитељу", 2015. година. Рад је ушао у електронски зборник "У част учитељу".
 • Диплома за награђени рад из области образовања, васпитања, науке, уметности, културе и спорта на међународном конкурсу "У част учитељу", 2016. година. 

Курсеви, обуке, семинари, трибине, предавања и радионице

1. Учествовање на стручном скупу" У сусрет квалитетном и иновативном образовању", Удружење за подстицање предузетништва "Живојин Мишић",  Скуп је одобрио ЗУОВ, решењеброј 356, трајање један дан, Београд, 23.јун 2019. године, 1 бод
2. Програм обуке стручног усавршавања Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 15-16. јун 2019, стручни скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања,  Економски факултет у Београду  и Учитељски факултет, Београд, број 362, 2 бода
3.Програм обуке стручног усавршавања Како се заштити од природних непогода, компетенција К3, приоритетна област П3, 1. фебруар 2019. године, програм је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, каталошки број 613 за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020./2021. годину, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац, број  сертификата 02, 8 сати
4. Програм  обуке CIP-центра за интерактивну педагогију Читањем и писањем до критичког мишљења, Копаоник „Дугаријада“, 17.9.2018. године, 6 поена
5. Вебинар У сусрет пројектној настави, 11.мај 2018. године, 1 бод
6. Програм обуке стручног усавршавања Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 16-17. јун 2018, стручни скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 831-4/2018. од 10.маја 2018, Економски факултет у Београду  у Београду  и Учитељски факултет, Београд, број 434, 2 бода
 7. Програм обуке наставника за реализцаји наставе оријентисане ка исходима учења, 21. април 2018. године, прогрма је одобрило Министарство просвете, науке и технолошког развоја,  Београд, број сертификата 1973/2018/8471 у издању ЗУОВ-а, 24 бода
 8. Програм обуке стручног усавршавања Писмо наставнику-учење ученика самоучењу, компетенција К2, приоритетна област П1, 31.март 2018. године, програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања, решење број 570-395/2016, од 18. априла 2016. године,   ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави, сертификат бр. 10, 8 сати
 9. Програм обуке стручног усавршавања Програм позитивног понашања, компетенција К3, приоритетна област П4, 29. октобар 2017. године, програм је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, решење број 570-112/2016 , од 18.4.2016. године, каталошки број 79, ОШ „Моша Пијаде“ у Жагубици, број сертификата 3, 8 сати
 10.Програм обуке стручног усавршавања Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 17-18. јун 2017, стручни скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 512-4/2017. од 8.маја 2017, Дом омладине у Београду  и Учитељски факултет, Београд, број 535, 2 бода
 11.Програм обуке стручног усавршавања Улога, задаци и значај одељењског старешине у образовно-васпитном раду, компетенција К3, приоритетна област П4, 18.март 2017, програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања, решење број 570-34/2016, од 18. априла 2016. године,   ОШ „Краљ Александар Први“, сертификат бр. 4, 8 сати
 12. Програм обуке стручног усавршавања Проблемска настава природе и друштва, компетенција К1, приоритетна област П3, 18.март 2017, програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања,  ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави, број сертификата 16,  8 сати
 13. Програм обуке стручног усавршавања Подршка наставницима и ученицима у превенцији насиља, компетенција К3, приоритетна област П4, 24.122016. године, програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања, решење број 570-120/2016, од 18. априла 2016. године,   ОШ „Моша Пијаде“ у Жагубици, сертификат бр. 63/2016, 8 сати
14.Обука за наставнике у области информационих технологија ЕCDL (European Computer Driving Licence), 15.7.2016. године, приоритетна област П8, организатор обуке је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, реализатор је „Akademija Oxford-Agen“, доо Јагодина, 24 бода
15. Програм обуке стручног усавршавања Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 18-19. јун 2016, стручни скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 585-4/2016. од 4.маја 2016, Економски факултет у Београду  и Учитељски факултет, Београд, број 676, 2 бода;
16.Програм обуке стручног усавршавања Парадокси интернета, Регионални центар  за професионални развој запослених у образовању, Ужице, компетенција К4, приоритет П10, од 28.1. до 24. 2. 2016. године, програм је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 449-243/2014. од 31. марта 2014, РЦУ, обука се одржава електронским путем, број сертификата 674/16, 24 бода
17.Програм обуке стручног усавршавања Проблемска настава природе и друштва, компетенција К1, приоритетна област П3, 2. фебруар 2016. године, програм је одобрио Завод за унапређивање образовања и васпитања, решење број 449-569/2014, од 31.3. 2014. године,  ОШ „“Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу, број сертификата
18.Национални савет Влаха, Петровац на Млави, 15. новембар 2015, програм је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 449-321/2014. од 31. марта 2014, Центар за културу Петровац на Млави, број 341/49, трајање 8 сати;
19.Програм обуке стручног усавршавања XXIX Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 13-14. јун 2015, стручни скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 555-4/2015 од 27. априла 2015, Дом омладине Београда и Учитељски факултет, Београд, број 344,  2 бода;
20. Стручни скуп-трибина Зашто је важно самовредновање ученица и ученика, Клетт друштво за развој образовања, Београд, 9. фебруар 2015, Центар за културу Пожаревац, стручни скуп је признат као облик стручног усавршавања, програм је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 2082-4/2014, датум одобрења 11.12.2014, број 3 ПО 63, трајање 1 дан;
 21.Програм обуке стручног усавршавања Диференцирана настава, Центар за стручно усавршавање Шабац, 7. фебруар 2015, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац, компетенција К3-за подршку развоју личности ученика, приоритетна област П8, број бодова 8, програм је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 468 за 2014/2015. и 2015/2016. годину, број 71/15-468/420, трајање 8 сати;
 22..Програм обуке стручног усавршавања Активно учење/настава (супервизијски семинар), обавезни, Образовни форум, Београд, 13-14. децембар 2014, ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица, компетенција К2, приоритетна област П1-општа питања наставе, број бодова 16, програм је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, публикован је у Каталогу за школску 2014/15. годину под бројем 350, број СС 1312143503/09, трајање 16 сати;
 23.Програм обуке стручног усавршавања Активно учење/настава (базични семинар), обавезни, Образовни форум, Београд, 17-19. октобар 2014, ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица, програм је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, публикован је у Каталогу за школску 2014/15. годину под бројем 350, број БС 1710143504/09, трајање 24 сата;
  24.Програм обуке стручног усавршавања Даровит ученик у инклузивном образовању-идентификација и подршка критичном мишљењу у настави, Креативна педагогија, 21. август 2014, компетенција К3-подршка развоју детета и ученика, приоритетна област П3 и П6, број бодова 8, ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица, број 1072, трајање 8 сати;
 25. Програм обуке стручног усавршавања Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 14-15. јун 2014, стручни скуп је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 860-437/2012. од 9.маја 2012, Дом омладине Београда и Учитељски факултет, Београд, број 746, трајање 16 сати;
  26. Програм обуке стручног усавршавања Савремене методе наставе и наставни материјали, Центар за унапређење наставе „АБАКУС“ Београд, 14-15. децембар 2013, ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица, програм је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања под бројем 493 за школску 2012/2013. и 2013/2014. годину, број 13/1628, трајање 16 сати;
  27. Програм обуке стручног усавршавања Мотивација за учење и психолошки принципи учења-1,обавезни, Основна школа „Моша Пијаде“ Жагубица, 19. октобар 2013, програм одобрио министар просвете Решењем број: 153/1-03-00027/2013-06 од 27.08.2013. године, трајање 8 сати;
  28. Стручни скуп стручног усавршавања 27. Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља републике Србије, 15-16. јун 2013, стручни скуп је одобрен као облик стручног усавршавања од стране Завода за унапређење образовања и васпитања, број 590-4/2013. од 30. априла 2013, Студенстски културни центар Нови Београд и Учитељски факултет, број 214, Београд, трајање два дана;
   29. Програм обуке стручног усацршавања Интерактивним методама  кроз наставу до оцене  која мотивише,19.4.2013, програм је одобрио ЗУОВ решењем бро 860-381/2012, од 9.5. 2012.године, ОШ „Моша Пијаде“, Жагубица, број сертификата 427/13, 8 сати
 30. Програм обуке стручног усавршавања Зимски сусрети учитеља, Јачање професионалних компетенција просветних радника, Савез учитеља Републике Србије, 17. фебруар 2013, Центар за културу Пожаревац и ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пожаревац, програм је је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 860-377/2012 од 9. маја 2012, број VII/130, трајање 8 сати;
 31. Програм сталног стручног усавршавања Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, обавезни, Савез учитеља Републике Србије, XXVIII Зимски сусрети учитеља, 11. март 2012, Пожаревац, програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину под бројем 632, број 10/100, трајање 8 сати;
 32. Програм стручног усавршавања Мала школа великог здравља, изборни, Савез учитеља Републике Србије, 26-27. новембар 2011, Жагубица, програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину под бројем 437, број 1808, трајање 16 сати;
  33. Програм обуке стручног усавршавања Стручне трибине, Здрави стилови живота-Одговорно живљење, Савез учитеља Републике Србије, 11. новембар 2012, Центар за културу Пожаревац, програм је донео-одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања, број 860-444/2012 од 9. маја 2012, број XVI/35, трајање 6 сати;
 34. Програм стручног усавршавања Инклузивно образовање-Планирање и израда ИОП-а, обавезни, ОШ „Дража Нарковић Рођа“, 29-30. октобар 2011, Смољинац, програм је одобрио министар просвете Решењем број: 153-03-00070/2010-06 од 30.12.2010. године, број 550-10-04/2011, трајање 16 сати;
 35. Програм стручног усавршавања Инклузивно образовање-стратегије и поступци прилагођавања наставе за децу са сметњама у развоју и даровиту децу, обавезни, ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица, 24-25. октобар 2011, Жагубица, програм је публикован у Каталогу за школску 2011/2012. годину, број 56/20.01.2012, трајање 16 сати;
 36. Програм сталног стручног усавршавања Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, изборни, Савез учитеља Републике Србије, XXVII Зимски сусрети учитеља, 13. фебруар 2011, Пожаревац, програм је публикован у Каталогу за школску 2010/2011. годину под бројем 473, број 7/52, трајање 8 сати;
 37. Програм стручног усавршавања Како радити са родитељима, обавезни, Прва техничка школа у Крагујевцу, 10-11. децембар 2010, Крагујевац, програм је публикован у Каталогу за школску 2010/2011. годину под бројем 493, број 256/10, трајање 16 сати;
 38. Програм сталног стручног усавршавања Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, обавезни, Савез учитеља Републике Србије, XXVI Зимски сусрети учитеља, 2010, Пожаревац, програм је публикован у Каталогу за школску 2009/2010. годину под бројем 565, број 3/237, трајање 8 сати;
 39. Програм стручног усавршавања Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, обавезни, Савез учитеља Републике Србије, 15. јануар 2009, Пожаревац, програм је публикован у Каталогу за школску 2008/2009. годину под бројем 442, број 1/244, трајање 8 сати;
 40. Програм стручног усавршавања Унапређивање наставе математике у нижим разредима основне школе, Друштво математичара Србије, 1. новембар 2008, Пожаревац, програм је публикован у Каталогу за школску 2008/2009. годину под бројем 035, број 03/36/08, трајање 15 сати;
 41. Програм стручног усавршавања Добра сарадња са родитељима=добро деци+добро нама+добро њима, изборни, Образовање плус, 17-18. октобар 2008, Жагубица, програм је публикован у Каталогу за школску 2008/2009. годину под бројем 504, број 20, трајање 15 сати;
 42. Програм стручног усавршавања Активно учење/настава (супервизијски), 4-5. април 2008, Београд, програм је публикован у Каталогу за школску 2007/2008. годину под бројем 278, број 20, трајање 16 сати;
 43.Програм стручног усавршавања Упознај и покрени развој друштвености код ученика, Пријатељи деце општине Пожаревац, 21-23. март 2008, програм је публикован у Каталогу за школску 2007/2008. годину под бројем 319/изборни, број 29, трајање 24 сата;
  44. Базични семинар Активно учење, Крепољин, ОШ „Јован Шербановић“, 26-28.јун 2006, програм је публикован у Каталогу за школску 2003/2004. Годину на стр. 147, 24 радна сата;
  45.XXII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике србије, Друштво учитеља Јагодина, Јагодина, 26. фебруар 2006, 6 радних сати;
 46.Програм стручног усавршавања за запослене у разредној настави у основним школама Методика наставе српског језика у разредној настави, Република Србија, Министарство просвете и спорта, Београд, 15. октобар 2005, број 420-151-807/2006-06, 8 сати обуке;

Нема коментара:

Постави коментар