O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

петак, 24. март 2017.

Од картона до кухињског бонтона

За назив "Од картона до кухињског бонтона" определили смо се јер је на данашњем часу предмета Ликовна култура израђен део необичне кухиње од картона.  Активности су реализоване 20. фебруара 2017. године, а њихов ток дат је у излагању које следи.

Користећи ученичке продукте пројекта „Од смећа до врхунских умећа“ који је у току, продукте завршеног мини пројекта „Рециклажа није гњаважа“ (http://kreativnostnadar.blogspot.rs/2016/12/blog-post_29.htm) , играчке које су ученици донели, поклон који смо добили од школе у Главинцима и материјале из окружења другачије се приступило реализацији данашњих наставних јединица. Реч је о следећим наставним предметима: Српски језик, Народна традиција и Ликовна култура. На часовима српског језика реализоване су следеће наставне јединице:

·         Народна песма „Божић  штапом бата“ (први разред) , обрада,
·         Браћа Грим „Три брата“ (други разред), обрада,
·         Перл Бак „Сестре“ (трећи разред), обрада,
·         Објекат (четврти разред), утврђивање.
На часовима народне традиције обрађене су следеће наставне јединице:
·         Зимски радови на селу (први разред), обрада,
·         Дар на кући (други разред), обрада,
·         Кожухар- ћурчија (трећи разред), обрада,
·         Прело (четврти разред), обрада.
На часу ликовне културе  ученици свих разреда групним обликом рада радили су од картона необичну кухињу. Реч је о следећим наставним темама и наставним јединицама:
·         Односи у видном пољу, Необична кухиња, вежбање (први разред),
·         Контраст, Необична кухиња, вежбање,(други разред),
·         Простор, Необична кухиња, обрада (трећи разред),
·         Линија,површина, волумен, боја, простор, Необична кухиња, обрада (четврти разред).
Циљ данашњег интегрисаног учења јесте повезивање садржаја свих разреда из различитих наставних предмета у јединствену целину. Из овако дефинисаног циља проистекли су следећи оперативни задаци:
 •          Израда једног дела кухиње од картона (израда шпорета),
 •          Повезивање делова у јединствену целину,
 •          Уочити на које се начине картон у школским условима може обликовати у нове форме,
 •          Уочити који су алати неопходни за обраду картона у школским условима,
 •         Проширити знања о рециклажи картона,
 •          Неговање тимског духа и сарадње међу члановима групе,
 •         Тумачити непознате речи симулирањем ситуација у којима се те речи помињу,
 •          Уочавање реченица у којима се појављује објекат као реченични члан,
 •          Уочити редослед догађаја и поступке ликова у наведеним прозним текстовима,
 •         Стицање знања о зимским радовима на селу;
 •          Стицање знања о обичајима везаним за подизање крова на кући,
 •          Стицање знања о крзнарском иодносно ћурчијском занату,
 •          Стицање знања о прелу и поселу.
Коришћене су следеће наставне медоте: метода разговора, медода демонстрације, метода писаних радова, метода рада на тексту, метода практичних радова и метода усменог излагања. Коришћени су сви облици рада, а од наставних средстава коришћени су ученички радови, текстови , као и реквизити  и материјали из окружења.
На средини учионице налази се итисон и на њему следећа сценографија:дрвена кућица са сеоским двориштем,  куће од картона које су ученици  раније направили  на часовима ликовне културе, гранчице беле боје, Снешко Белић (рукотворина ученика),сено, лутке ( рукотворине ). На сцени је и велика лутка испред које је кудеља са вуном, ту је и заструг, солар , купица, акваријум (рукотворина), имитација реке од креп папира, а недалеко стоји и градско насеље  и пут који се рачва на три стране.  У штали направљеној од картона су и домаће животиње: крава, коњ, овца, коза, пас. Животиње испред себе имају сено.


                                        ТОК АКТИВНОСТИ-СРПСКИ ЈЕЗИК

1.АКТИВНОСТ: Ученици другог и трећег разреда имали  су за домаћи задатак да прочитају текст, подвуку непознате речи и уоче редослед догађаја у тексту. На почетку часа они записују  наслов и преписују непознате речи. Четврти разред користећи мождану олују пише све што је на претходном часу научио о објекту.  Ове активности ученици другог, трећег и четвртог разреда изводе индивидуалним обликом рада. За то време са првим разредом се чита песма и сумирају први утусци након потребне психолошке паузе (фронтални облик рада). Потом ученици првог разреда читају песму и подвлаче непознате речи. За то време обилазе се ученици осталих разреда. Сви ученици су током ове активности на својим местима у школским клупама. Кратак разговор се вррши о писцима дела  и o Вуку Караџићу као сакупљачу народних песама. Разговарати и о вези браће Грим и Вука Караџића.
2. АКТИВНОСТ: Ученици се премештају и заузимају места поред описане „сценографије“.  Постављају се следећа питања:
 •  Који детаљи са наше сцене имају везе са Божићем? Ово се питање је предвиђено за први разред. Остали ученици потврђују истинитост одговора подизањем руку.
 •  Који детаљи са наше сцене имају везе са  причом „Три брата“ а који са причом „Сестре“? 
 •  Које лутке са сцене би могле бити главни ликови? 
 • Зашто баш те лутке ? Ово су питања за други и трећи разред.
·         Ученик четвртог разреда има задатак да кад   чује реченицу у којој се појављује објекат изговори реч : „Бум!“Након тога пљесне рукама. Очекиване реченице би могле гласити: Пада снег. Отац прича причу. Синови су изучили занат.Сестре гледају реку.
Ученици су дужни да одговарају речима из текста и на тај начин се врши тумачење непознатих речи.

3. АКТИВНОСТ: Постављају се следећа питања и задаци:
 •   Одглумите обичаје који су описани у песми.
 •  Коју жељу је имао отац? Шта је рекао синовима?
 • Шта су синови урадили након очевог предлога? Који детаљи са сцене то потврђују?
 • Како се даље одвија ток радње? 
 • Који од ових догађаја су стварни а који су измишљени? Шта је заједничко за текст „Три брата“ и текст „Сестре“? Шта је овим текстовима различито? 
 • По чему се очеви из ових прича разликују а по чему су слични.
 • Опишите по чему се ове лутке које замењују сестре разликују од сестара у тексту. Ученик четвртог разреда  сада записује реченице које садрже објекат.
4. АКТИВНОСТ:  Разговор се врши фронталним обликом рада. Постављају се следећа питања и задаци:
·   Замислите да Божић славе три брата.  Како би се они по вашем мишљењу тада понашали?
·         Како би се у исто ситуацији понашале сестре Лен Меј и Елис?
·         Која заједничка особина повезује ликове оба прозна текста? Коју поруку нам шаљу ови текстови?
·         Коју врсту злата су стекли ликови из ових текстова?
·     Саставити две реченице тако да службу објекта у једној врше речи три брата, а у другој објекат да гласи сестре.

5. АКТИВНОСТ:  Ученици првог, другог и трећег разреда преписују са табле.  Четврти разред одређује субјекат и предикат у  реченицама које су записане у претходној етапи часа.

ТОК АКТИВНОСТИ-НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

1. АКТИВНОСТ: Ученици свих разреда и даље су  на итисону. Овај део часа је предвиђен за понављање садржаја са претходног часа. Постављају се следећа питања:
·         По чему препознајете да се ова сцена односи на село?
·         Пронађите на сцени привјег. Опишите тај обичај.
·         По чему се разликују куће на нашој сцени од кућа у стварности? Које алатке су некада користили за градњу куће, а који се алати и машине користе сада?
·         Који се занати помињу у бајци „Три брата“? Чиме се бави крзнар?
·         Замислите да се свадба организује за наше лутке и да се организује у прошлости. Опишите шта би се све радило и где би се свадба одржавала.

2. АКТИВНОСТ: Ученици другог и трећег користећи текст из уџбеника проналазе одговоре на  питања која се налазе у њиховим уџбеницима (индивидуални облик рада). За то време са ученицима првог и четвртог  разреда се разговара о радовима на селу у зимском периоду који су приказани нашом сценографијом. Реч је о обавезама око домаћих животиња. Лутка испред које се налази кудеља служи као подстицај за разговор о домаћој радиности жена. Разговара се о њиховим рукотворинама. Поставља се и питање мушких рукотворина, а потом се води разговор о прелима.
 Следи разговор са ученицима другог и трећег разреда који извештавају шта су сазнали читајући текст из уџбеника. На крају се врши глобално понављање садржаја свих разреда.
ТОК АКТИВНОСТИ –ЛИКОВНА КУЛТУРА

1.АКТИВНОСТ: Поставља се питање  свим ученицима : Какве везе могу имати Снежана из приче „Снежана и седам патуљака“ и картон? Испред нас је већа картонска кутија, провидна фолија, затварачи пластичних боца и четири  CD диска. Дискутује се о одговорима ученика. Тражени одговор је шума. Разговара се потом какве везе са шумом има Снежана, а какве картон. Долазимо до закључка да  се картон производи од дрвета, а дрвећа има у шуми.
Коментаришу се ученички одговори који могу бити од користи за расветљавање могућности примене картона у свакодневном животу. Потом следи разговор о томе које је обавезе Снежана имала према патуљцима. Искористити моменат када се спомене спремање хране и тада ученике навести на помисао да би било лепо за Снежану направити шпорет. Ово се ради фронталним обликом рада, а онда се формирају две групе ученике (различите по узрасту).
2.АКТИВНОСТ: Једна група добија задатак да осмисли идејно решење за израду шпорета, а друга група добија задатак да осмисли како би изгледала страница књиге чија израда је у току.
3.АКТИВНОСТ: Рад на извршавању задатака.

И друга група је успешно обавила свој задатак.


Нема коментара:

Постави коментар